Cocreatie fietsveilige Zandstraat

Wie voor of na schooltijd door de Zandstraat rijdt kent de ervaring: een straat gevuld met jeugdige en iets minder jeugdige fietsers met daardoor laverend grotere voertuigen, voornamelijk auto’s. ’s Morgens verloopt de uittocht voornamelijk in de richting van De Roosen. ’s Avonds wordt de omgekeerde richting gevolgd. Zowel auto’s als fietsers proberen, ieder op hun manier, zo snel mogelijk op hun eindbestemming te geraken.

Heel wat ouders, leerlingen, leerkrachten, en eveneens autobestuurders, willen naar een situatie die veilig en comfortabel aanvoelt voor alle gebruikers van de Zandstraat. Het gemeentebestuur van Neerpelt wil op hun vraag ingaan. Bovendien wil de gemeente dit project graag participatief aanpakken en de belangrijkste belanghebbenden betrekken bij de zoektocht naar een oplossing die door zoveel mogelijk mensen gedragen wordt. Naast autobestuurders zullen ook leerlingen, hun ouders en scholen gevraagd worden om mee na te denken.

 

Net als bij het participatietraject rond het Marktplein worden stakeholders op twee niveaus betrokken bij het traject:

  1. Alle geïnteresseerde stakeholders bij dit traject worden rechtstreeks naar hun mening gevraagd, bijvoorbeeld via een interview, in een interactieve sessie, …
  2. Enkele direct belanghebbenden worden via de kerngroep van dit project betrokken. De kerngroep denkt na op welke manier belanghebbenden best betrokken worden, hoe we hen via communicatie kunnen bereiken, … De kerngroep evalueert het participatief proces ook en stuurt bij waar nodig. Wie in de kerngroep zit wordt op een metaniveau betrokken (procesmatig), maar kan ook op het eerste niveau deelnemen en zijn/haar mening geven (inhoudelijk).

Na contact met enkele scholen in Neerpelt en Overpelt konden we de kerngroep van dit project zeer verscheiden samenstellen: leerlingen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners, een landbouwer, verkeersdeskundigen van de politie, de schepen en de dienst mobiliteit van de gemeente Neerpelt. De kerngroep wordt begeleid door een projectmedewerker van Mobiel21 en de participatieambtenaar van de gemeente Neerpelt.

 

Op het eerste overleg van de kerngroep kwamen enkele randvoorwaarden voor dit participatietraject naar boven.

  1. De gemeenten Neerpelt en Overpelt werkten in 2014 een gezamenlijk mobiliteitsplan uit. Het mobiliteitsplan is een dynamisch document dat bijgestuurd kan worden waar nodig. Het huidige mobiliteitsplan vormt de basis voor beoordeling van mogelijke scenario’s voor de Zandstraat. De Zandstraat staat hierin beschreven als een lokale weg gericht op bestemmingsverkeer.
  2. De doelstelling van het participatietraject luidt: hoe kunnen we evolueren naar een scenario voor de Zandstraat met minder doorgaand verkeer en een verkeersveiligere situatie voor fietsers?
  3. Bij het participatietraject worden zoveel mogelijk stakeholders betrokken. Zij zullen geïnformeerd worden. Ze zullen op een cocreatiemoment bovendien hun eigen voorstel naar voren kunnen brengen en samen met andere belanghebbenden een scenario kunnen uitwerken (coproduceren). De beslissing over het definitieve scenario wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen, in de kerngroep vertegenwoordigd door schepen Liesbeth Fransen.

 

Op het overleg van de kerngroep werd verder afgesproken om een cocreatiemoment voor alle stakeholders te organiseren (meer info: zie verder). Op het cocreatiemoment zal enerzijds achtergrond en vorming gegeven worden over het traject. Anderzijds zal er ruim tijd voorzien worden om deelnemers zelf heel concreet en laagdrempelig aan de slag te laten gaan. In kleine groepen zullen deelnemers zelf een voor hen ideaal scenario voor de Zandstraat kunnen tekenen, knutselen, …

 

De verschillende scenario’s die zo gecreëerd worden dienen als basis voor een voorstel vanuit de kerngroep aan het college van burgemeester en schepenen.

Is je interesse gewerkt en wil je deelnemen aan het cocreatiemoment, noteer dan volgende dingen in je agenda:

  • Datum: woensdag 19 april
  • Uur: 19.30 uur start (toekomen vanaf 19.15 uur)
  • Locatie: Muziekzaal, Lindestraat 28
  • Inschrijving: uiterlijk maandag 17 april via info@neerpelt.be of 011 80 97 40.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s