Wat is participatie?

Participatie betekent letterlijk ‘actieve deelname’. Participatie is een proces waarbij een groep mensen rond een thema samen ideeën en oplossingen uitwerkt en hiervoor een breder draagvlak creëert.De individuele burger of (doel) groep neemt actief deel aan een project, een activiteit, besluitvorming, … Iedereen die op één of andere manier bij het thema betrokken is, heeft een inbreng. Alle betrokkenen gaan gelijkwaardig en respectvol met elkaar in dialoog.

“Bij participatie benut je maximaal de kennis en ervaring van een diversiteit aan betrokkenen.”

Hierbij nemen de deelnemers voldoende tijd en ruimte om onderling meningen uit te wisselen en te bouwen aan een gezamenlijke visie. Vervolgens gaan ze samen acties uitdenken en opzetten. Zo stimuleer je mensen om zelf engagement op te nemen voor hun vereniging, buurt, wijk, organisatie of samenleving.

Participatie is veel meer dan inspraak. Bij inspraak wordt bijvoorbeeld aan burgers gevraagd om hun mening te geven over de plannen voor een plein. Bij participatie gaan inwoners zelf actief en van in het begin mee nadenken over hoe het plein er kan uitzien.

Bij participatie leer je van en met elkaar. Gaandeweg leer je samen meer complexe vraagstukken op te lossen. Je leert ook beter omgaan met verschillende meningen, behoeft en en belangen van een waaier aan betrokkenen. Op die manier groeit er tussen de deelnemers vertrouwen, betrokkenheid en draagvlak.

Participatie is een waarde en/of houding, iets waardoor je bezield bent en waarnaar je ook handelt.